Project

KD-2018-016 Comparatieve analyse melkpoederafzet

The EU Commission has built up a public intervention stock of skimmed milk powder (food quality) of 385.000 tons.  This is an amount equivalent with about 25% of the EU-28s annual SMP production. A significant amount of this stock is now older than 2 years and is facing quality deterioration relative to currently produced SMP.

Er zijn verschillende manieren om de EU-voorraad magere melkpoeder terug te brengen, waaronder verkoop op de voedselmarkt. Andere opties zijn afzet als veevoer of in voedselhulpprogramma's. Wat zijn de gevolgen van de verschillende opties voor de zuivelmarkt en voor de EU-uitgaven?

Publicaties