Project

KD-2018-028 Masterclass toekomst NL voedselsysteem

In dit project wordt verkend in hoeverre de methodiek Fuzzy Cognitive Mapping een zinvol instrument is om snel complexe dossiers te analyseren.

Reductie van broeikasgassen, mineralenvraagstukken en de wens om te komen tot een circulaire landbouw roepen vragen op over de toekomst van het Nederlandse voedselsysteem (productie en consumptie). Er is behoefte aan overzicht van de materie en verdiepend inzicht in een aantal aspecten van het vraagstuk. Dat kan beleidsmedewerkers van het ministerie van LNV ondersteunen in hun werk.

Publicaties