Project

KD-2018-056 Ondersteuning werkgroep kennis klimaattafel LNV

De werkgroep kennis en innovatie is onderdeel van de klmaattafel landbouw en landgebruik en moet een lange termijnvisie ontwikkelen op de vermindering van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw en hoofdlijnen ontwikkelen voor kennis en innovatie op de lange termijn. Een team van Wageningse onderzoekers op het gebied van reductie van broeikasgassen en landgebruik ondersteunt de werkgroep.

Het werk richt zich op ondersteuning van de werkgroep kennis en innovatie door het aanleveren van a) vergezichten over mogelijke vermindering van broeikasgassen in de Nederlandse landbouw; b) de vraagstukken m.b.t. implementatie van maatregelen; en c) de hoofdlijnen van een kennis- en innovatieprogramma voor de lange termijn. 

Publicaties