Project

KD-2018-074 Analyse van NIL initiatieven in Nederland

In Nederland zijn veel landelijke en regionale initiatieven van de grond gekomen die inzetten op natuurinclusieve landbouw. Aard en omvang lopen zeer uiteen, van zeer praktisch op een enkel agrarisch bedrijf, tot grotere initiatieven, die bijvoorbeeld ook inzetten op verwaarding in de keten van de natuurinclusieve producten. Of initiatieven die vooral inzetten op kennisontwikkeling en overdracht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gestart met een inventarisatie van deze initiatieven. Deze lijst maakt het vervolgens mogelijk om hier een analyse op te doen die meer inzicht geeft in het type initiatieven en de regios waar deze plaatsvinden. In dit project wordt deze analyse uitgevoerd en wordt er een kaart met deze initiatieven gemaakt.

Publicaties