Project

KD-2018-078_Rifbouwende soorten in de Nederlandse Noordzee

Nederland wil de trend van verslechtering van het mariene ecosysteem als gevolg van schade aan bodemhabitat en aan de biodiversiteit ombuigen naar een ontwikkeling richting herstel.

Onderdeel hiervan is het herstel van schelpdierbanken, waaronder die van platte oesters. Verder zijn er OSPAR-aanbevelingen uitgebracht over bescherming en/of herstel van vier rifbouwende soorten en/of de habitats die zij vormen. Deze soorten en habitats staan op de OSPAR-lijst van bedreigde of achteruitgaande soorten en habitats. In dit project wordt de ruimtelijke verspreiding van een aantal rifbouwende soorten in de Nederlandse Noordzee inzichtelijk gemaakt, mede ook in relatie tot bestaande en geplande locaties van windenergie op zee (WoZ).

Publicaties