KD-2019-040 Impact kringlooplandbouw op NL Import Export

Project

KD-2019-040 Impact kringlooplandbouw op NL Import Export

Meer aandacht voor kringlooplandbouw is voor het ministerie van LNV een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Indien Nederland hierin het voorstouw neemt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de export en het verdienvermogen van het Nederlandse agrocomplex. Er is inzicht nodig in de mogelijke externe effecten van de huidige import/export van beleid gericht op kringlooplandbouw.

Om inzicht te geven in economisch belang van import en export van het Nederlandse agrocomplex, worden in deze notitie:

  • de belangrijkste data op gebied van import en export van het primaire, secundaire en tertiaire landbouwproducten op een rijtje gezet
  • de verwevenheid en complexiteit van het import/export en binnenlandse activiteiten aan de hand van een 3-tal voorbeelden ge├»llustreerd. De voorbeelden zijn: snijbloemen, eieren en ei-producten, varkensvlees

Publicaties