Project

KD-2020-070 Effect nieuwe mosselpercelen op vispopulaties

In het kader van het Mosselconvenant wordt er 850ha mosselpercelen aangelegd in de Waddenzee. Wat zijn de effecten van deze maatregel op natuurwaarden? Deze studie beoogt de vispopulaties vast te stellen voorafgaand aan de aanleg van de percelen (T0). Kennis die hiermee vergaard wordt is relevant in het kader van het Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee.

In het kader van het Mosselconvenant wordt er 850ha mosselpercelen aangelegd in de Waddenzee. Deze schaalgrootte kan effect hebben op populatieniveau van soorten die aangetrokken worden door het hardsubstraat dat de mosselpopulaties bieden. De rol van hardsubstraat voor vispopulaties is tot op heden onderbelicht gebleven. De huidige kennisvraag richt zich op het vaststellen van vispopulaties in deze gebieden voorafgaand aan de aanleg van de percelen (T0). De kennisvraag is urgent omdat de percelen naar verwachting dit najaar in gebruik genomen zullen worden. Kennis die hiermee vergaard wordt is relevant in het kader van het Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee.

Publicaties