Project

KV 1406-071 New business met groene & hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw

De tuinbouw heeft de ambitie om biobased business in de tuinbouw tot ontwikkeling te brengen. Concreet gaat dit over het creëren van en inspelen op vraag vanuit nieuwe afzetmarkten in farmacie, cosmetica, food & feed, (agro)chemie, materialen en energie naar plantenstoffen en plantenextracten.

De tuinbouw wil daarmee nieuwe duurzame verdiencapaciteit realiseren op basis van plantenstoffen in:

  • zijstromen / reststromen
  • specifiek voor dit doel geteelde (nieuwe) gewassen; de plant / boom als producent van groene hoogwaardige grondstoffen
  • een gegarandeerde (hoge) concentratie (met aantoonbare functionaliteit) in topkwaliteit groenten, planten, bomen, paddenstoelen, bollen en bloemen

 

Het PPS-koepelprogramma New business met groene & hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw ontwikkelt op basis van input en de vraagstelling van (tuinbouw)ondernemers of ondernemers in afzetmarkten voor plantenstoffen - kennis en innovaties, draagt die uit en ondersteunt de valorisatie daarvan, waardoor de tuinbouw nieuwe economische activiteiten kan realiseren met het tot waarde brengen van plantenextracten en plantenstoffen als partner in nieuwe biobased ketens.

Daarmee wordt voor tuinbouwondernemers het perspectief voor nieuwe (aanvullende) duurzame verdiencapaciteit gerealiseerd en wordt bijgedragen aan een duurzame positionering en een versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector en hun nieuwe businesspartners in een groene economie. Ambitie is dat over 5 jaar 10 sterke business cases zijn gerealiseerd en dat de daarvoor ontwikkelde kennis breder toepasbaar is voor nieuwe business cases. Daarmee wordt ook de betekenis van de tuinbouw in de biobased economy geconcretiseerd en komt de tuinbouw voor een breed afnemersveld in beeld als leverancier van groene grondstoffen.

 

Publicaties