Project

KV 1406-089 Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas

Wol-, en schildluis zijn een toenemend probleem in de sierteelt onder glas. Bedrijven die eenmaal besmet zijn komen maar zelden van deze plagen af. Dit onderzoek richt zich op nieuwe en effectieve maatregelen tegen wol- en schildluis.

Chemische bestrijding tegen wol- en schildluis met neonicotinoïden staat onder grote druk vanwege de schadelijkheid voor bijen en ecosystemen. Los daarvan is inzet van deze middelen niet gewenst vanwege de lange nawerking op veel natuurlijke vijanden, waardoor geïntegreerde bestrijding niet meer mogelijk is. Het aantal integreerbare en effectieve middelen is zeer beperkt. Afgelopen jaren zijn verschillende biologische bestrijders getest, maar deze worden beperkt gebruikt door de hoge kosten en beperkte effectiviteit.

Er is dus grote behoefte aan nieuwe en effectieve maatregelen tegen wol- en schildluis. Het doel is om de biologische bestrijding van wol-en schild luis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande de bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders.

In 2016 is zijn er kasexperimenten uitgevoerd om het zoekgedrag van Rhyzobius lophanthae te onderzoeken en te kijken in welke mate haarden van verschillende grootte van de schildluis Diaspis boisduvalli worden bestreden in de teelt van cymbidium. Rhyzobius blijkt over een uitstekend zoekvermogen te beschikken voor het vinden van nieuwe haarden. Uit de proeven van 2016 bleek dat deze kevers een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de Diaspis schildluis. Zij bleken echter gebonden aan de plant waarop ze zijn. Ook is duidelijk geworden dat Rhyzobius de haarden niet volledig uitroeit.

In 2017 is het in 2016 gestarte onderzoek naar het effect van oorwormen op de bestrijding van wol- en schildluis in roos voortgezet. Omdat dit effect echter beperkt bleek en oorwormen bovendien maar één generatie per jaar doorlopen, is besloten dit onderzoek te staken.  Verder is op labschaal getest of de roofmijten Macrocheles robustulus en Amblyseius swirskii een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de crawlers (mobiele stadium) van respectievelijk de citrus wolluis Planococcus citri en de schildluis Diaspis boisduvalii. De voortplanting bleek te gering.

Publicaties