Project

KV 1509-019 Gebruikmaken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen

Een belangrijk kwaliteitskenmerk van potplanten is compactheid. Met name in de donkere periodes in het jaar (winter) kunnen planten te gestrekt uitgroeien als gevolg van lage lichtniveaus. Met behulp van remstoffen kan de strekking van stengels en bladstelen onderdrukt worden, met een compactere plant tot gevolg. Echter, het gebruik van groeiregulatoren staat in toenemende mate onder druk en op termijn zal het gebruik daarvan verder ingeperkt worden. Daarom is het van belang te zoeken naar alternatieven en de consequenties van die alternatieven voor de totale plantgroei en ontwikkeling in beeld te brengen. Eén van deze alternatieven is het sturen van de strekking door de spectrale samenstelling van het licht (lichtkleur) aan te passen tijdens de teelt.

Dit project heeft als doel kennis te ontwikkelen over de mogelijkheden om met blauw licht de compactheid van (pot)planten te sturen en na te gaan wat de effecten hiervan zijn op plantvorm, bloei, fotosynthese, huidmondjesopening, verdamping en waterverbruik. Wetenschappelijk gezien is het onderzoek aan fysiologische effecten van lichtkleuren op plantprocessen zoals strekking, pigmentsamenstelling en effecten op fotosynthese nog een redelijk onontgonnen onderzoeksveld. Met name als we kijken naar de lange termijn effecten (dagen, weken) van variaties in spectrale samenstelling van het licht gedurende de dag. Voor de bedrijven die deel uitmaken van het consortium betekent deze kennis nieuwe kansen voor productontwikkeling, bij voorbeeld het ontwikkelen van fotoselectieve schermdoeken, coatings en kasdekmaterialen, kasklimaatregelingalgoritmes en belichtingssystemen waarmee op lichtklimaat gestuurd kan worden en de selectie van genotypes die goed stuurbaar zijn met behulp van spectrale samenstelling van het licht.

Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het Innovatie Contract door het aandragen van kennis waarmee sierteeltgewassen duurzamer geteeld kunnen worden, door het (gedeeltelijk) vervangen van remstoffen door licht met een zekere spectrale samenstelling, waardoor compacte planten geteeld kunnen worden. Het project leidt tot kennis op de gebieden van plantenfysiologie en morfologie, efficiƫntie van de fotosynthese, meten van planteigenschappen om een goed beeld van compactheid te krijgen (fenotypering) en de genotypische variatie die er bestaat in gevoeligheid voor lichtkleuren.

Publicaties