Project

KV 1509-031 Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw

De glastuinbouw staat voor de uitdaging de emissievan gewasbeschermingsmiddelen uit het productieproces te verlagen, om negatieveeffecten op oppervlakte- en grondwater te voorkomen. Actief koolfiltratie biedt mogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiveringsrendement hebben van 95%, vastgesteld op basis van Standaard Water[1]. Van een klein aantal oxidatietechnieken is bekend dat ze aan deze zuiveringseis kunnen voldoen. De effectiviteit van andere waterbehandelingstechnieken die zonder vorming van bijproducten kunnen worden ingezet, is nog niet voldoende onderzocht.

 

Technologie:

Actief koolfiltratie heeft in eerder onderzoek laten zien in potentie zeer geschikt te zijn voor toepassing in de tuinbouw. De risicos bij langdurige belasting, de geschiktheid van verschillende typen kool en het verwijderingsrendement gedurende belasting zijn onvoldoende bekend.

 

Uitdaging:

Ontwikkeling van actief koolfiltratie als technologie die aanvullend of concurrerend is met de bestaande zuiveringstechnologie├źn voor lozingswater in de glastuinbouw. Dit bestaat uit inzicht in de uitvoeringsvorm inclusief voorbehandelingstechnologie, en een protocol voor toepassing van actief koolfiltratie zowel op individuele als collectieve schaalgrootte. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen in het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in het Standaard Water en in de representativiteit van de modelstoffen, en daardoor mogelijkheden voor het verbeteren van de (kosten)effectiviteit van de zuivering.

 

Oplossing:

De toepasbaarheid van actief kool voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater bij de glastuinbouw is vastgesteld op basis van een technische deskstudie, laboratorium onderzoek en proefonderzoek op praktijkschaal. Er is meer inzicht verkregen in de speciatie van Standaard Water.

 

Daarnaast is een beslissingsondersteunende tool opgesteld die helpt bij het kiezen van geschikte zuiveringstechnologie voor behandeling van lozingswater, en is de bruikbaarheid ingeschat van modelstudies die de verwijderbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen met actief kool kunnen voorspellen.


[1] Dit water wordt gebruikt om op een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier technologie├źn te beoordelen en heeft daarom een vastgestelde samenstelling

Publicaties