Project

KV1511-001 Consument en Gezondheid

Het doel van de koepel PPS is het initiëren en stimuleren van onderzoeksprojecten die bijdragen aan het verhogen van de groente-en fruitconsumptie in Nederland. Dit doel kan alleen worden bereikt door het veel beter afstemmen van partijen en initiatieven. Daarom is er een andere aanpak nodig voor afstemming in het onderzoek zelf en de communicatie van de resultaten.

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de consumptie van voldoende groente en fruit van groot belang is voor de gezondheid van mensen. Toch haalt slechts 25% van de Nederlanders ouder dan 4 jaar de richtlijn voor fruit, en 27% de richtlijn voor groente (bron: GezondheidsenquĂȘte 2014, RIVM). Dit alles leidt tot een merkwaardige situatie: zowel de verkoop als de prijs van de meest gezonde producten staan sterk onder druk. Als hier verandering in gebracht kan worden, wanneer de groente- en fruitconsumptie weer gaat stijgen, zal dit zowel maatschappelijk (preventie, ziektekosten) als economisch (omzet, prijsontwikkeling) grote gevolgen hebben.

Om dit te bereiken is een heel andere aanpak nodig, met onderzoek dat zich niet richt op de algemene consument maar op doelgroepen, eetmomenten en settings. Dit vergt een samenwerking van diverse wetenschappelijke disciplines. Deze samenwerking zal worden versterkt door deze koepel.

Er zal nieuwe kennis worden opgebouwd en gedeeld over de factoren die leiden tot een ander aankoopgedrag en eetgedrag van groenten en fruit. Hiermee worden oplossingen ontwikkeld die de consumptie van groente en fruit stimuleren.

Publicaties