KVM Iran visserij

Project

KVM Iran visserij

Tijdens een eerdere missie in 2017 naar Iran zijn een tweetal gezamelijke onderzoeksdoelen geïdentificeerd op het gebied van promotie van voedselzekerheid en de viswaardeketen in Iran; visfokkerij en visverwerking. Voor beide onderwerpen zal een seminar ter plaatse worden georganiseerd.

Tijdens een eerdere missie in 2017 naar Iran zijn een tweetal gezamelijke onderzoeksdoelen ge├»dentificeerd op het gebied van promotie van voedselzekerheid en de viswaardeketen in Iran; visfokkerij en visverwerking. Voor beide onderwerpen zal een seminar ter plaatse worden georganiseerd.

Op het gebied van viverwerking zijn vier onderwerpen geselecteerd:

Publicaties