Project

KVM Iran visserij

Tijdens een eerdere missie in 2017 naar Iran zijn een tweetal gezamelijke onderzoeksdoelen geïdentificeerd op het gebied van promotie van voedselzekerheid en de viswaardeketen in Iran; visfokkerij en visverwerking. Voor beide onderwerpen zal een seminar ter plaatse worden georganiseerd.

Tijdens een eerdere missie in 2017 naar Iran zijn een tweetal gezamelijke onderzoeksdoelen ge├»dentificeerd op het gebied van promotie van voedselzekerheid en de viswaardeketen in Iran; visfokkerij en visverwerking. Voor beide onderwerpen zal een seminar ter plaatse worden georganiseerd.

Op het gebied van viverwerking zijn vier onderwerpen geselecteerd:

Publicaties