Project

KVM Kick-start of Netherlands East African Dairy Partnership (NEADAP)

The kick-start project will develop and test the conceptual framework for assessing present models and developing new ones

Dit kick-start project zal het conceptuele framewerk ontwikkelen en testen voor het evalueren van huidige en het ontwikkelen van nieuwe modellen in twee NEADAP themas . NEADAP zal aan vier thema's werken: 1) Melkkwaliteit;2) Ruwvoer en voeding;3) Inclusieve business modellen; 4) Netwerken en dialoog.

Het project heeft als doel om de kennis en ervaring samen te brengen die in een groot aantal Nederlandse projecten en zuivelinitiatieven in de Oost-Afrika regio is opgebouwd. Hiermee kan de zuivelsector in Oost-Afrika worden versterkt en de Nederlandse expertise in de wereldwijde zuivelsector worden gepositioneerd. 

Publicaties