Project

K_NenR_129 Natuurambitie Grote Wateren

Het ministerie van EZ heeft medio dit jaar de beleidsverkenning Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100 uitgebracht . Dit is een ambtelijke verkenning. De komende maanden werkt het ministerie aan een verder uitwerking ervan die staatssecretaris Sharon Dijksma in maart 2014 vaststelt.      

De komende maanden wordt de Natuurambitie Grote Wateren dus verder uitgewerkt. Inhoudelijk zal de basis gedegen moeten zijn. De natuurambitie dient, waar nodig, aangescherpt te worden maar met name ook verbreed. Een belangrijke vraag daarbij is hoe andere functies en belangen passen in deze ambitie. Gezien de korte termijn waarin de natuurambitie tot stand dient te komen is efficiƫntie geboden.

Deliverables

Inhoudelijke versterking van de Natuurambitie Grote Wateren

Publicaties