Project

Kanaalconflict Nederlandse en Franse vissers

Er is een conflict tussen Nederlandse en Franse vissers over de vangsten in het Kanaal. Het ministerie van EZ wil een oplossing zodat de relatie met de Franse overheid goed blijft en tegelijkertijd de belangen van de visserij worden meegewogen.

Doelstelling

Begin 2011 waren er ongeregeldheden tussen Nederlandse en Franse vissers in de Franse haven Boulogne, vanwaar Nederlandse vissers vissen op het Kanaal. Als oplossing van dit conflict is op 4 mei 2011 in een overeenkomst getekend. In 2011 en 2012 volgde onderzoek door IMARES en IFREMER naar de visserij in het Kanaal. De stuurgroep, bestaande uit leden van Nederlandse en Franse ministeries en sectoren, heeft na bespreking van het rapport besloten dat nadere informatie nodig is. Doel van dit onderzoek is om naast informatie van de Nederlandse en Franse vloot, informatie nodig is van de Belgische en Engelse vloot die ook in het Kanaal vissen. Tevens moet er meer informatie komen over één of meer onbeheerde soorten.

Resultaten (beoogd)

  • Kort aanvullend rapport op Quirijns et al. 2012 ‘Fisheries in the Eastern Channel’ met de Belgische en Engelse data.
  • De precieze invulling van de 2de actie (ongequoteerde soorten) volgt nog. Te denken valt aan beantwoording van vragen in memo vorm, rapportage of presentaties te houden voor de stuurgroep.

De nieuwe gegevens moeten een bijdrage leveren aan de oplossing van het conflict tussen Nederlandse en Franse vissers. Tevens is een geode relatie tussen de Nederlandse en Franse overheid belangrijk.

Plan van Aanpak

De stuurgroep vraagt de Belgische en Engelse onderzoeksinstituten vangst- en effortgegevens beschikbaar te maken in een rapport. IMARES en IFREMER zorgen voor een presentatie van deze gegevens op dezelfde wijze als in het bestaande rapport over de Nederlandse en Franse vloten.
De nog nader in te vullen tweede actie heeft betrekking op de ongequoteerde soorten.

Publicaties