Project

Kansen voor Morgen 2015-1: Agri-residues and biomass crop production in 2 selected regions of Ukraine

Nederland heeft met Oekraïne een bilaterale Landbouwwerkgroep en een duurzaam gebruik van biomassa en beter gebruik van reststromen is een van de speerpunten van de Landbouwwerkgroep. Achterliggend doel is de in Nederland beschikbare kennis en techniek op dit vlak in Oekraïne toe te passen.

Oekraïne heeft dan ook de beschikking over reusachtige hoeveelheden agrarische reststromen. Vanwege de gascrisis heeft het onderwerp de volle aandacht van de EU, EIB, EBRD, Wereldbank (IFI's) en bilaterale donoren. Er bestaan reeds algemene marktstudies over de biomassa-potentie, maar de daadwerkelijke toepassing komt slechts mondjesmaat op gang vanwege tal van bottlenecks en teveel onzekerheden rondom de business case.

Publicaties