Project

Kansen voor Morgen 2015-6: Varkenshouderij Oost Europa

De varkenshouderij in alle landen in Oost en Centraal Europa is sterk in beweging sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie en de later daaropvolgende toetreding van diverse landen tot de Europese Unie. Veel Nederlandse toeleverende en afnemende bedrijven in de varkensketen zijn actief in Oost Europa, zij het dat de groei van commerciële activiteiten slechts beperkt plaats vindt.

Al in eerdere stadia is vastgesteld dat er goede mogelijkheden zijn in de varkenshouderij in Oost Europa, maar het werkelijk benutten van marktkansen vereist een andere strategie. In April 2014 is er door de landbouwraden uit Roemenië, Hongarije en Servië een handelsmissie naar de varkenssector in deze drie landen georganiseerd. Deze handelsmissie heeft bij de betrokken bedrijven wel het inzicht doen ontstaan dat er marktmogelijkheden zijn, maar dat een gezamenlijke aanpak nodig is om een betere markttoegang te kunnen creëren. In 2014 is er een vervolgstudie georganiseerd naar de ontwikkelingen in de varkenshouderij sector in Servië. Om beter in zicht te krijgen in de varkenshouderij ontwikkelingen in de belangrijkste varkens houdende landen in Oost en Centraal Europa is een "Kansen voor Morgen" project gestart, dat zich richt op:

1) Versterken kennis van en inzicht in de varkenshouderij productieomstandigheden en verbeteringsmogelijkheden.

2) Versterken van kennis van de macro-economische ontwikkelingen op het gebied van de varkenshouderij in de betrokken landen.

3) Met  geïnteresseerde bedrijven verder gewerkt aan het opzetten van een consortium waarmee een verdere PPS voorbereid kan worden.

De uitkomst van het onderzoek zal besproken worden in een seminar met bedrijfsleven en vertegenwoordigers van EZ op 4 november 2015, waarbij besloten wordt op welke wijze de kansen in Oost Europa verder benut kunnen worden.

 

Publicaties