Project

Kansen voor Morgen 2015-7: Processing en keteninrichting fruit, groente en spices Cambodja

Welke inschatting van kansen rondom processing en keteninrichting in relatie tot fruits, vegetables and spices kan gemaakt worden én welke mogelijke barrières zijn er die deze kansen momenteel in de weg staan? Deze beleidsvraag wordt gesteld om in te schatten wat de potentie is voor Nederlandse stakeholders om deze kansen in samenwerking met partners in Cambodja praktisch vorm te gaan geven.

Kortlopend en inventariserend project omtrent processing en keteninrichting van fruit-, groente- and kruiden in Cambodja. Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van kennis omtrent kwaliteitsgedreven agrologistieke ketens en kennis omtrent bestaande processing technologie inclusief de toepasbaarheid hiervan in Cambodja.

Publicaties