Project

Kansen voor morgen 1: Green city project

De Groene stad concept is voor een belangrijk deel ontwikkeld in Nederland. Groen draagt bij aan verbetering aan de leefomstandigheden in steden. In Indonesië is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, stadsbesturen en private sector samengesteld. Het oude centrum van Jakarta (Kota Tua) heeft grote culturele en historische waarde. Dit centrum staat onder grote druk door de snelle stedelijk ontwikkeling en slecht onderhoud.

Een Groen plan zal helpen de verschillende lopende initiatieven te verbinden die zich richten op restauratie van de individuele gebouwen. De belangrijkste stakeholders in Kota Tua zijn: medewerkers van de lokale en nationale overheid, bewoners, zakenmensen, toerisme sector en boomkwekers. In het Groene stad project werken we samen met het Jakarta Old Town Reborn (JOTR) project en vertegenwoordigers van de nationale tuinbouw organisaties. In het JOTR project werken lokale en Europese architecten bureaus samen.

Voor een succesvolle implementatie van het Groene stad concept is ondersteuning door een brede groep stakeholders nodig. Communicatie speelt hierbij een essentiƫle rol.

Publicaties