Project

Kansen voor morgen 4: Zaaizaadsystemen in Rwanda

De Rwandese zaaizaadsector wordt gekenmerkt door een sterke mate van overheidsbetrokkenheid. De overheid speelt op dit moment een dominante rol in alle aspecten van: veredeling, alle stadia van vermeerdering, de kwaliteitscontrole en de vermarkting van uitgangsmateriaal.

De voorgestelde studie beoogt de Rwandese overheid inzicht te geven in ontwikkelingsrichtingen, waarbij de private sector een grotere verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt met name voor mogelijke publiek-private arrangementen in de vermarkting van zaaizaad. Bevindingen uit India en een aantal Afrikaanse landen zullen als basis dienen voor de discussie en aanbevelingen.

Deliverables

  • Exchange mission presentation 'Rwanda-India'
  • Workshop report: Towards a private sector-led seed marketing system in Rwanda (tentative title)
  • Final report Appraisal and follow-up steps for a transition strategy of Rwanda's seed sector
  • RijkZwaan training report - Arusha

Publicaties