Project

Kansen voor veredeling

Dit project is bedoeld om statistische en genetische tools voor moleculaire veredeling van gewassen te ontwikkelen. Door met deze tools genotypes te analyseren en karakteriseren, zijn gewassen met gunstige erfelijke eigenschappen te selecteren.

Het genotype van een gewas omvat al haar inwendige en uitwendige erfelijke eigenschappen. De meeste akkerbouwers in ontwikkelingslanden ondervinden bij hun bedrijfsvoering hinder van droogte, onvruchtbare bodems en ziekten en plagen. Verbeterde gewassen kunnen deze problemen minder ingrijpend maken en oogstopbrengsten verbeteren.

Het project maakt deel uit van het Generation Challenge Programme. Dit wereldwijde programma wil de rijke voorraden van genetische hulpbronnen benutten voor derde wereldlanden. Het Generation Challenge Programme heeft een looptijd van 5 jaar (2010-2015).

Aanpak en tijdspad

Aan de hand van enkele cases brengen de onderzoekers de problemen ter plaatse in kaart. Bij het project werken wetenschappers van Leerstoelgroep Toegepaste statistiek van Wageningen UR samen met onderzoekers van het International Maize and Wheat Improvement Center CIMMYT. Dit is een non-profit onderzoeks- en trainingscentrum in Mexico.

Resultaten

In 2012 zijn drie workshops georganiseerd binnen de Integrative Breeding Multi Years Course (IBMYC) waarbij statistische training is gegeven aan ruim 180 onderzoekers uit Africa en Aziƫ. Het cursus- materiaal is ontwikkeld en verbeterd op basis van de evaluatie-rapporten van de deelnemers. Daarnaast zijn er uitbreidingen en verbeteringen aangebracht aan de pipeline voor statistische analyse van veldproeven en genetische merker data. Met deze verbeterde gereedschappen zijn plantenonderzoekers en -veredelaars beter in staat op plantenrassen te ontwikkelen die een goede opbrengst geven onder wisselende en vaak suboptimale omgevingsomstandigheden.

Beoogde resultaten zijn nieuwe analysetechnieken die de moleculaire veredeling van gewassen bevorderen die in de de derde wereld worden verbouwd. Ze dragen bij aan nieuwe plantaardige teeltsystemen die weerbaarder, productiever en beter aangepast zijn. Vergaarde kennis over plantveredeling wordt doorgegeven via trainingsmateriaal, workshops en cursussen. Een hogere lokale productie en grotere beschikbaarheid van voedsel wordt zo mogelijk. Akkerbouwers en de bevolking van ontwikkelingslanden hebben hier profijt van.