Project

Kennis en Innovatie Impuls Boskoop

Het project 'Kennis en innovatie Greenport Boskoop' is aanpalend uitgevoerd aan het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (2009-2014). Het doel van het programma Kennis en Innovatie Impuls (KII) was een extra impuls te geven aan het innovatief vermogen van het cluster, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst.

Dit project Ontwikkeling kennis- en innovatiesysteem Greenport Boskoop heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een efficiënt, doeltreffend en samenhangend kennis- en innovatiesysteem voor de regio Boskoop.  Het draagt bij aan de ontwikkeling van Greenportregio Boskoop als bloeiend centrum voor kennis en innovatie.

Publications