Project

Kennis om handelsbarrières verminderen

Het ministerie van Econosche Zaken heeft een beperkt aantal instrumenten en kennis om internationale handelsbarrières aan te pakken. In dit project gaat het LEI daarbij ondersteuning bieden met specialistische kennis.

Doelstelling

De Nederlandse agrovoedingssector is sterk internationaal georiënteerd. Bedrijven hebben te maken met handelsbelemmeringen, veelal non-tarifair. Deze vormen een remmende factor bij het zakendoen. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt bedrijven hierin. Zo ook in handel met ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Maar ze heeft een beperkt aantal instrumenten en kennis om handelsbarrières aan te pakken. In dit project gaat het LEI daarbij ondersteuning bieden met specialistische kennis. 

De algemene doelstelling van dit project is om medewerkers van het ministerie van EL & I te ondersteunen met enkele best practices en inzichten in instrumenten om het verlagen van handelsbarrières te bewerkstelligen.

Plan van Aanpak

De cases die in 2012 zijn geselecteerd, zullen in de eerste helft van 2013 worden voorbereid en gevolgd door CDI en het ministerie van Economische Zaken.

Resultaten

  • Onderzoekskader geformuleerd en er is onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor vermindering handelsbarrières in vijf cases.
  • Een up-to-date online module met gemakkelijke toegang tot bestaande informatie, cases en beleidsinstrumenten.
  • Publiceren van succesvolle benaderingen.