Project

Kennis samen delen in landbouw en zorg

De kwaliteit van groen onderwijs verbeteren. Hoe kun je dat beter doen dan samen met onderzoekers van de Wageningen UR. De onderwijsinstellingen ontwikkelen met behulp van Wageningen UR een losbladig handboek en een website voor updates. De opzet houdt een actueel overzicht van kennis en onderzoeksresultaten in op het gebied van landbouw en zorg.

Doelstelling

De zorglandbouwsector groeit en telt inmiddels 1100 zorgboerderijen. Steeds meer jongeren zijn geïnteresseerd in AOC-opleidingen Landbouw & Zorg. Docenten maken graag gebruik van kennis van Wageningen UR.  Daarom kijken we samen hoe de kwaliteit van onderwijs verbeterd kan worden door het benutten van deze kennis en deze in de taal van studenten beschikbaar te stellen.

De onderwijsinstellingen hebben behoefte aan een up-to-date overzicht van de kennis op het gebied van landbouw en zorg. Daarnaast is een systeem om de informatie actueel te houden wenselijk.  

Resultaten

Verbetering van de kwaliteit van groen onderwijs heeft positieve gevolgen voor de professionalisering van de zorglandbouwsector. Bovendien versterkt het beschikbaar maken van Wageningse kennis de samenwerking tussen de verschillende groene opleidingen. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn mbo-hbo krijgt eveneens een  impuls.

Plan is de ontwikkeling van een losbladig handboek dat up-to-date kan worden gehouden. Het bevat een overzicht van kennis en onderzoeksresultaten op het gebied van landbouw en zorg. De Wageningse onderzoekers maken gebruik van bestaand onderwijsmateriaal en vullen leemtes op. Docenten geven feedback. Daarnaast is het plan om een site te ontwikkelen voor het plaatsen van updates.

Plan van aanpak

  1. Inventariseren van bestaand onderwijsmateriaal binnen de verschillende groene opleidingen. En bespreking te verdiepen thema’s.
  2. Schrijven van handboek. Zowel op basis van bestaand onderwijsmateriaal als op basis van onderzoeksmateriaal van  Wageningen UR.
  3. Ontwikkeling digitale site voor updates. Gereed in juni 2013.