Project

Kennisagenda onderzoekslijn Water en Voedsel (KD-2016-053)

Voor het NKWK (Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat) zijn verschillende onderzoekslijnen vastgesteld. Voor de onderzoekslijn Water en Voedsel is een kennisagenda nodig 

Op het terrein van Water en Voedsel lopen verschillende onderzoeken maar er zijn ook vragen en kennishiaten. Het probleem is dat hiervan geen helder overzicht bestaat. De vraag is zodoende om de stand van zaken weer te geven en de vragen voor de toekomst te formuleren.

Publicaties