Kennisbasis Boom

Project

Kennisbasis Boom

Het zo optimaal mogelijk benutten van onze genetische bronnen van bomen en struiken (in situ en ex situ) is van belang om duurzame ontwikkelingen te realiseren in de bosbouw en het natuur- en landschapsbeheer. In dit kennisbasis onderzoek ontwikkelt CGN strategische expertise en kennis met als doel verhoging van de efficiëntie van het beheer van de genenbank voor bomen en struiken (www.genenbankbomenenstruiken.nl) en een verbeterd gebruik van het genenbankmateriaal.

Het project richt zich op het ontwikkelen van strategische expertise, kennis en methoden, met name op het gebied van moleculaire merker technologieën, in het beheer van de genenbank bomen en struiken. Het gaat hier om kennis over de genetische diversiteit binnen en tussen de opgenomen populaties om te komen tot een optimale samenstelling van de collectie met uiteindelijk doel de efficiëntie van het beheer van de collecties te verbeteren. Een betere kennis over de samenstelling van de collectie stimuleert de uitgifte en gebruik van het genenmateriaal bij eindgebruikers. Daarnaast is het van belang kennis te genereren over mogelijke adaptatiestrategieën, waaronder het versterken van lokale (relict) populaties om forest genetic resources te behouden onder klimaatverandering. Een belangrijke vraag hierbij is hoe genenbankmateriaal het beste kan worden ingezet voor het versterken van in situ voorkomende populaties.

Publicaties