Project

Kennisbasis Plant

Het Kennisbasis onderzoek van het CGN is gericht op het verkrijgen van nieuwe wetenschappelijke inzichten die door genenbanken ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de dagelijkse praktijk van het beheer en gebruik van plantaardige genetische bronnen.

Het project Kennisbasis Plant heeft als doel de doeltreffendheid en efficiƫntie van het beheer van plantaardige genetische bronnen te verhogen en de dienstverlening aan gebruikers daarvan te verbeteren. In het project wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals op het gebied van de genomica en de bio-informatica. Het onderzoek resulteert in meer inzicht in de distributie van gewas-gerelateerde wilde soorten en hun genetische diversiteit in natuurlijke leefgebieden, verhoogde kennis over de diversiteit in gewascollecties en optimalisatie van de samenstelling en het gebruik daarvan, verbeterde methoden om collecties doelmatiger en meer efficiƫnt in stand te houden en een betere ontsluiting van collecties en informatie daarover naar gebruikers.

Publicaties