Project

Kennisbasis Plant - Genomica

De wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen houden verband met de biodiversiteit en identiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw, bosbouw en veeteelt. Het beschrijven van genetische variatie en het begrijpen van de processen die hieraan ten grondslag liggen zijn essentieel voor een goed beheer en gebruik van genetische bronnen.

Hoe kunnen genenbankmethodieken worden verbeterd om collecties van genetische bronnen doelmatiger te kunnen behouden en een betere service te kunnen verlenen aan gebruikers van collecties?

Het doel van dit project is de doelmatigheid en efficiëntie van het behoud en gebruik van collecties van plantaardige genetische bronnen te verbeteren en vragen uit de dagelijkse praktijk te beantwoorden.

In het onderzoek wordt getracht hiervoor nieuwe methoden te ontwikkelen, gebruik makend van moderne technologieën zoals genomica en bio-informatica.

Aanpak en tijdspad

  1. Historische trends in genetische diversiteit van gewassen.
  2. Genetische erosie in relatie tot ontwikkelingen in de zaadindustrie.
  3. High throughput screeningstechnieken en genenbanktoepassingen.
  4. Genetische integriteit accessies van wilde aardappelsoorten.
  5. Core collectie methodiek

Resultaten

Dit onderzoek heeft een duidelijk maatschappelijk belang omdat het gericht is op een betere instandhouding van de genetische bronnen van belangrijke cultuurgewassen, waaronder ons cultureel erfgoed. Tevens is het onderzoek gericht op een betere serviceverlening aan gebruikers van genenbankmateriaal, waaronder veredelingsbedrijven die het genetisch uitgangsmateriaal gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe commerciële variëteiten. Hierdoor heeft het onderzoek tevens economische relevantie.