Project

Kennisdoorstroming en valorisatie

Dit project draait om het ontsluiten van kennis voor de Multifunctionele ondernemer en voor de docent in het groene onderwijs. Gekeken wordt in hoeverre een docent in het groene onderwijs zijn lesmateriaal kan aanpassen op het profiel van een medewerker op een Multifunctioneel Landbouwbedrijf.

Doelstelling

Een doel van het Ministerie van Economische Zaken is niet om zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen, maar om zoveel mogelijk effect en innovatie te realiseren binnen een kennissysteem. Voor een effect van ontwikkelde kennis is het beschikbaar en tot waarde maken van kennis voor de betreffende doelgroep van wezenlijk belang.

Werkwijze

Er worden nieuwsbrieven bij partners verzameld. Er wordt onderwijsmateriaal beschikbaar gemaakt via de portal omgevingsgericht ondernemen. Er worden abonnees geworven voor de nieuwsbrief MFL-net en er worden profielschetsen van medewerkers Multifunctionele Landbouw (MFL) samengesteld.

Resultaten

Er worden profielschetsen van medewerkers op het MFL-bedrijf gerapporteerd. Via MFL-net (www.multifunctionelelandbouw.net) worden ondernemers geïnformeerd over nieuwe, relevante kennis en bijeenkomsten.

Docenten kunnen lesmateriaal over MFL op één plek vinden en blijven via de nieuwsbrief op de hoogte. Nieuw onderwijsmateriaal wordt ontsloten via www.omgevingsgerichtondernemen.nl

Publicaties