Project

Kennisdoorstroom DLO - CoE Food

Voeding en gezondheid is door het Centre of Expertise Food vastgesteld als speerpunt. DLO is al jaren actief op dit terrein, zowel voor het ministeries van EZ (en voormalig LNV en EL&I) als voor de topsectoren AgroFood en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. Doorstroming van deze kennis is gewenst.

In het kader van dit project is op 4 onderwerpen het onderwijsaanbod versterkt waarbij zowel studenten als docenten betrokken waren:

  1. Gezondheid (inhoudsstoffen of productontwikkeling en versconsumptie) met de focus op stimuleren van Groente en fruit consumptie. Dit heeft het volgende opgeleverd: 4 gastcolleges (studenten HAS),  een  excursie (studenten en docenten HAS en InHolland), een lezing en workshop voor de Urban Food and Green dag (docenten en studenten HAO), een lezing en een workshop bij CAH Vilentum (docenten HAO).
  2. Beleving van voeding door senioren. Dit heeft opgeleverd: 2 gastcolleges (studenten VHL Larenstein) en de begeleiding van een studentenopdracht (studenten HAS).
  3. Vertaling van WRR rapport 93 (voedselbeleid) naar HAOs. Dit heeft opgeleverd: een gastcollege (studenten InHolland), een blog en een rapport.
  4. Kwaliteit van producten in de keten. Dit heeft opgeleverd: 3 gastcolleges (studenten HAS) en een ketensimulatietool.

Output

Kabinet wil duurzaam voedselbeleid, Groen Kennisnet 13 november 2015

Publicaties