Project

Kennisinfrastructuur

Dit project heeft de basis gelegd voor de OESO review van het Nederlandse Agro Kennis en Innovatiesysteem (AKIS).

De opzet van het onderzoek is afgeleid van het analytische raamwerk van de OESO. Dit raamwerk onderscheidt beleidsvelden, stimulansen en drijvende krachten (innovatie, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en structurele ontwikkeling) die de ontwikkeling van productiviteit en duurzaamheid beïnvloeden. Voor de meer algemene delen is informatie ontleend aan recente OESO-rapporten. De nadruk van het rapport ligt op het agrocomplex en op de stimulansen vanuit het AKIS. Het onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in samenwerking met het Rathenau Instituut. De OESO review is gepresenteerd in 2015.

Deliverables

Achtergrondrapport over het agrarische kennis- en innovatiesysteem in Nederland, als basis voor de OESO review.

Publicaties