Project

Kennisinfrastructuur provincies

Dit projectvoorstel betreft de ondersteuning door Alterra van BIJ12 bij het ontwikkelen van een kader en aanpak voor het identificeren, samenbrengen, clusteren en prioriteren van de kennisbehoefte van provincies, IPO en BIJ12 op het gebied van natuur. Deze ondersteuning bestaat uit het in kaart brengen van de huidige praktijk en ervaringen met kennis in de beleidscyclus bij een aantal provincies, het verkennen van de behoefte aan samenwerking en bij voldoende animo hiervoor, het ontwikkelen van een strategie om tot een meer geregisseerde en samenhangde werkwijze te komen bij de kennisontwikkeling en -uitwisseling voor natuur die past bij huidige gedecentraliseerde verhoudingen.  

Dit project betreft de ondersteuning door Alterra van BIJ12 bij het ontwikkelen van een kader en aanpak voor het identificeren, samenbrengen, clusteren en prioriteren van de kennisbehoefte van provincies, IPO en BIJ12 op het gebied van natuur. Deze ondersteuning bestaat uit het in kaart brengen van de huidige praktijk en ervaringen met kennis in de beleidscyclus bij een aantal provincies, het verkennen van de behoefte aan samenwerking en bij voldoende animo hiervoor, het ontwikkelen van een strategie om tot een meer geregisseerde en samenhangde werkwijze te komen bij de kennisontwikkeling en -uitwisseling voor natuur die past bij huidige gedecentraliseerde verhoudingen in het natuurbeleid.

Deliverables

Het projectresultaat bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een inventarisatie en analyse van de wijze waarop provincies hun kennisontwikkeling- en –uitwisseling rond natuur nu organiseren, het type beleidsvragen waarin kennis en rol speelt en hun behoefte aan verbetering/ samenwerking (in de vorm van een notitie en presentatie).
  2. Een presentatie van inspirerende voorbeelden en perspectieven voor de wijze waarop kennisontwikkeling- en uitwisseling georganiseerd kan worden aansluitend bij de bevindingen onder 1.
  3. Een review van het opgavedocument van BIJ12 voor de AACVP.

Publicaties