Project

Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda Natuurverkenning

Om bij te kunnen dragen aan de Natuurverkenning is het nodig kennis te ontwikkelen zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het natuurbeleid en in de samenleving.

Kennisontwikkeling voor de Natuurverkenning wordt uitgevoerd op basis van een werkprogramma dat voortkomt uit de vraagarticulatie van het PBL. PBL is hiertoe gemandateerd door het ministerie van LNV.

Publicaties