Project

Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda

In dit project wordt de benodigde, maar nog niet beschikbare, kennis ontwikkeld die nodig is voor het schrijven van de uit de Natuurplanbureaufunctie voortkomende hoofdstukken in de Balans van de Leefomgeving en de Lerende Evaluatie Natuurpact.

Er wordt eind 2018 een werkplan opgesteld voor de kennisontwikkeling 2019 - 2021. De in dit werkplan benoemde onderzoeksprojecten worden elk afzonderlijk als deelproject uitgewerkt in een Plan van Aanpak.

Publicaties