kennisoverdracht

Project

Kennisoverdracht over de waarde van genetische diversiteit

Agrobiodiversiteit is een belangrijke bron voor ons voedsel en het landschap waarin wij leven. De genetische diversiteit aanwezig in soorten en rassen van planten, bomen en dieren is één van de bronnen van ons bestaan. In eerdere WOT-programma’s voor genetische bronnen is in de afgelopen drie decennia veel kennis over de waarde van genetische diversiteit opgebouwd en zal ook in het huidige programma verder uitgebouwd worden.

Het doel van dit project is om de waarde van de genetische diversiteit, als onderdeel van de agrobiodiversiteit, te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen: 1) kennis over de genenbankcollecties en 2) kennis van methoden voor het professioneel levend bewaren van cultureel erfgoed en het gebruik. Het gebruik van dit materiaal moet leiden tot een beter bewustzijn bij de burgers dat genetische diversiteit het waard is om geconserveerd te worden.

In dit project wordt gefaseerd aan de verschillende onderdelen van het project gewerkt.

Het beoogd resultaat van het gehele project bestaat uit  1) een toegankelijke en begrijpelijke website, 2) themadagen over genetische diversiteit, 3) nieuwsbrieven, 4) stakeholderdagen over programma genetische bronnen, 5) lesmateriaal en studentenexcursies en 6) gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.

Resultaten en Producten 2016

-De openingspagina van de website van het CGN is aangepast en wijst de verschillende gebruikers duidelijker de weg op de website. Het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de website neemt verder toe.

-Meer activiteiten op social media (twitter, facebook, youtube kanaal). Aantal tweets en volgers groeit gestaag. Aantal tweets >1000 sinds de start in 2015.

-15 NL-talige nieuwsberichten en 10 UK nieuwsberichten op de CGN site. Daarnaast zijn nieuwsberichten op Groenkennisnet geplaatst en verstuurd via de nieuwsbrieven Plantaardige bronnen en de nieuwsbrief Zeldzame Landbouwhuisdierrassen naar in totaal >1000 abonnees.

-Nieuwe afspraken met Groen Kennisnet (GKN) naar aanleiding van de mededeling van GKN dat alle kosten voor GKN dienstverlening in rekening moet worden gebracht bij CGN. CGN blijft bijdragen aan de ontwikkeling van de Kennisbank van GKN en CGN zal met ingang van 2017 één nieuwsbrief Genetische Diversiteit verspreiden via GKN

-Gastcolleges bij universiteiten en hogescholen en begeleiding van BSc en MSc studenten die geïnteresseerd zijn in genetische bronnen.

-Een aantal CGN brochures is bijgedrukt in de nieuw huisstijl van Wageningen University & Research.

-Voorlichting aan een breed publiek over de werkzaamheden van het CGN en het belang van conservering van genetische bronnen, tijdens ‘Beleef Landleven’ in het Openlucht Museum, Arnhem (september 2016) en tijdens de Wetenschapsdagen op de Campus van WUR (oktober 2016)

-De door CGN georganiseerde netwerkdag “Dag van de genetische diversiteit” was een succes

Publicaties