kennisoverdracht

Project

Kennisoverdracht over de waarde van genetische diversiteit

Agrobiodiversiteit is een belangrijke bron voor ons voedsel en het landschap waarin wij leven. De genetische diversiteit aanwezig in soorten en rassen van planten, bomen en dieren is één van de bronnen van ons bestaan. In eerdere WOT-programma’s voor genetische bronnen is in de afgelopen drie decennia veel kennis over de waarde van genetische diversiteit opgebouwd en zal ook in het huidige programma verder uitgebouwd worden.

Het doel van dit project is om de waarde van de genetische diversiteit, als onderdeel van de agrobiodiversiteit, te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen: 1) kennis over de genenbankcollecties en 2) kennis van methoden voor het professioneel levend bewaren van cultureel erfgoed en het gebruik. Het gebruik van dit materiaal moet leiden tot een beter bewustzijn bij de burgers dat genetische diversiteit het waard is om geconserveerd te worden.

In dit project wordt gefaseerd aan de verschillende onderdelen van het project gewerkt.

Het beoogd resultaat van het gehele project bestaat uit  1) een toegankelijke en begrijpelijke website, 2) themadagen over genetische diversiteit, 3) nieuwsbrieven, 4) stakeholderdagen over programma genetische bronnen, 5) lesmateriaal en studentenexcursies en 6) gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.

Gerealiseerde producten 2018

  • De openingssite van de CGN website bevat een twitterfeed, een nieuwsafdeling en een aantal shortcuts om snel naar verschillende onderdelen van de site te navigeren. Het aantal pageviews van de website is nagenoeg hetzelfde gebleven: 26956 t.o.v. 27242 in 2017.
  • Het aantal volgers van @CGN_Wageningen op Twitter is gestegen van 373 naar 494 in 2018. Aantal tweets was 140 in 2018. Sinds de start in 2015 2158 tweets en re-tweets. Aantal interacties is gelijk gebleven met 2017 (250 per maand).
  • Nieuwsberichten op CGN site: 27 Nederlandstalige nieuwsberichten en 12 Engelstalige nieuwsberichten op de CGN site.
  • In 2018 zijn in samenwerking met Groen KennisNet (GKN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een viertal nieuwsbrieven uitgebracht. Het aantal abonnees van de Nieuwsbrief Genetische Diversiteit is in 2018 1003. (in 2017: 1038).
  • In samenwerking met GroenKennisNet (GKN) zijn in 2018 in totaal 238 nieuwe bronnen toegevoegd aan de Kennisbanken Genetische Diversiteit Landbouwhuisdieren (185) en Plantaardige Bronnen (inclusief bomen en struiken) (53), en daarnaast is een selectie uit WUR publicaties toegevoegd.
  • Het aantal downloads van publicaties uit de CGN collectie in de GKN Kennisbanken was in 2018 ruim 47000 voor Zeldzame Landbouwhuisdieren en ruim 33000 voor Plantaardige bronnen.
  • 64 berichten gepost op de door CGN beheerde openbare Facebook groep van De Oerakker. De groep heeft 226 leden. De berichten worden gezien door gemiddeld 140 personen.
  • Diverse gastcolleges (Wageningen University, Faculteit Diergeneeskunde) en excursies door CGN staf.

Publicaties