kennisoverdracht

Project

Kennisoverdracht over de waarde van genetische diversiteit

Agrobiodiversiteit is een belangrijke bron voor ons voedsel en het landschap waarin wij leven. De genetische diversiteit aanwezig in soorten en rassen van planten, bomen en dieren is één van de bronnen van ons bestaan. In eerdere WOT-programma’s voor genetische bronnen is in de afgelopen drie decennia veel kennis over de waarde van genetische diversiteit opgebouwd en zal ook in het huidige programma verder uitgebouwd worden.

Het doel van dit project is om de waarde van de genetische diversiteit, als onderdeel van de agrobiodiversiteit, te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen: 1) kennis over de genenbankcollecties en 2) kennis van methoden voor het professioneel levend bewaren van cultureel erfgoed en het gebruik. Het gebruik van dit materiaal moet leiden tot een beter bewustzijn bij de burgers dat genetische diversiteit het waard is om geconserveerd te worden.

In dit project wordt gefaseerd aan de verschillende onderdelen van het project gewerkt.

Het beoogd resultaat van het gehele project bestaat uit  1) een toegankelijke en begrijpelijke website, 2) themadagen over genetische diversiteit, 3) nieuwsbrieven, 4) stakeholderdagen over programma genetische bronnen, 5) lesmateriaal en studentenexcursies en 6) gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.

Gerealiseerde producten 2017

Publicaties