Project

Kennisoverdracht over de waarde van genetische diversiteit

Agrobiodiversiteit is een belangrijke bron voor ons voedsel en het landschap waarin wij leven. De genetische diversiteit aanwezig in soorten en rassen van planten, bomen en dieren is één van de bronnen van ons bestaan. In eerdere WOT-programma’s voor genetische bronnen is in de afgelopen drie decennia veel kennis over de waarde van genetische diversiteit opgebouwd en zal ook in het huidige programma verder uitgebouwd worden.

Het doel van dit project is om de waarde van de genetische diversiteit, als onderdeel van de agrobiodiversiteit, te ontsluiten voor de verschillende doelgroepen: 1) kennis over de genenbankcollecties en 2) kennis van methoden voor het professioneel levend bewaren van cultureel erfgoed en het gebruik. Het gebruik van dit materiaal moet leiden tot een beter bewustzijn bij de burgers dat genetische diversiteit het waard is om geconserveerd te worden.

In dit project wordt gefaseerd aan de verschillende onderdelen van het project gewerkt.

Het beoogd resultaat van het gehele project bestaat uit  1) een toegankelijke en begrijpelijke website, 2) themadagen over genetische diversiteit, 3) nieuwsbrieven, 4) stakeholderdagen over programma genetische bronnen, 5) lesmateriaal en studentenexcursies en 6) gezamenlijke onderzoeksactiviteiten.

Gerealiseerde producten 2019

 • Make-over en verbetering van de structuur, inhoud, navigatie en functionaliteit van de CGN website (www.wur.nl/cgn), middels een ‘scrum methode’, met ondersteuning van on-line, marketing en communicatiespecialisten van WUR.
 • Aantal volgers van @CGN_Wageningen op Twitter is 650 eind 2019. Aantal tweets was 109 in 2019.
 • 58 berichten gepost op de door CGN beheerde openbare Facebook groep van De Oerakker. De groep heeft 258 leden.
 • Nieuwsberichten op CGN site: 34NL-talige nieuwsberichten en 9 UK nieuwsberichten op de CGN site.
 • In samenwerking met Groen KennisNet (GKN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht. Het aantal abonnees van de Nieuwsbrief Genetische Diversiteit is ongeveer 1000.
 • In samenwerking met GroenKennisNet (GKN) zijn 135 nieuwe bronnen toegevoegd aan de Kennisbanken Genetische Diversiteit Landbouwhuisdieren (78) en Plantaardige Bronnen (inclusief bomen en struiken) (57).
 • Het aantal downloads van publicaties uit de CGN collectie in de GKN Kennisbanken was ruim 48000 voor Zeldzame Landbouwhuisdieren en ruim 37000 voor Plantaardige bronnen.
 • Diverse gastcolleges (Wageningen University, Faculteit Diergeneeskunde) en excursies door CGN staf.
 • Inspiratiedag Ondernemen met erfgoed rassen en gewassen, georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Slowfood Nederland. Oktober 2019

  Publicaties