Project

Kennisoverdracht via boekjes Groene grondstoffen

Uit de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat toegankelijke en bewerkte informatie over ontwikkelingen in de biobased economy in een grote behoefte voorziet. Het gaat om het praktisch vertalen van complexe technologische informatie naar een brede doelgroep. Het doel van het onderzoek is om beleidsmakers en betrokkenen in het netwerk te voorzien van state of the art kennis op specifieke terreinen van biobased. In de serie ‘groene grondstoffen’, zijn de afgelopen 10 jaar inmiddels 17 boekjes verschenen waarvan een deel niet meer actueel.

De serie groene grondstoffen heeft tot doel relevante zaken binnen de biobased economy op een toegankelijke manier uit te leggen aan de doelgroep die ooit is gedefinieerd als: ge├»nteresseerde licht tot donkergroene mensen. Dat de serie voldoet in een behoefte blijkt wel uit het feit dat een aantal boekjes wordt gebruikt binnen het HBO onderwijs en dat de boekjes vaak worden gebruikt als bron voor de studies door andere organisaties. 

Publicaties