Project

Kennisreview en beoordelingsmethodiek wildverjagende middelen

Aanleiding voor deze studie is de voortdurende roep om inzet van niet-dodende verjaagmiddelen als alternatief voor afschot ter bestrijding van faunaschade. Uit de diverse onderzoeken van het Faunafonds blijkt dat niet-dodende middelen faunaschade nooit volledig voorkomen. Bovendien treedt er soms gewenning op. Daarom wordt er continue gezocht naar nieuwe middelen. Elke nieuw middel of nieuwe techniek roept weer verwachtingen op.

Om deze nieuwe middelen te kunnen beoordelen en te vergelijken met de reeds bestaande, is er behoefte aan een methodiek waarmee dit kan worden gedaan. Daarnaast is er behoefte aan een review van de bestaande literatuur. Hiermee wordt een feitelijk en zo volledig mogelijk beeld gegeven van de effecten van verjaagmiddelen en de context van beheer en grondgebruik waarin ze worden toegepast. Concrete aanleiding voor de review zijn de verwachtingen die rond nieuwe middelen als de Agrilaser, de reukstof Tupoleum en de toepassing van drones zijn gewekt in de politiek van diverse provincies en het parlement en daar hebben geleid tot aangenomen moties om praktijkproeven te gaan uitvoeren.

Het verjagen van schadeveroorzakend wild vraagt voortdurend aandacht. Regelmatig worden nieuwe verjagingsmiddelen ontwikkeld, waarvan de vraag is hoe effectief die zijn. EZ/BIJ12 heeft behoefte aan een methodiek waarmee onderzoeken naar de verjagende werking van deze middelen kunnen worden beoordeeld. Daarnaast heeft EZ/BIJ12 behoefte aan overzicht van de huidige stand van zaken mbt de onderzochte wildverjagende middelen.  Het uitwerken van de methodiek en het maken van een review vormen het hart van dit project.

Publicaties