Project

Kennistabellen mitigerende maatregelen

Ontwikkelen van kennistabellen voor mitigerende maatregelen ten behoeve van flora en fauna. Waar is kennis voorhanden en waar ontbreekt deze? Er is vaak nog weinig kennis over de werking c.q. effectiviteit van mitigerende maatregelen.

Ontwikkelen van kennistabellen voor mitigerende maatregelen ten behoeve van flora en fauna.

Waar is kennis voorhanden en waar ontbreekt deze? Er is vaak nog weinig kennis over de werking c.q. effectiviteit van mitigerende maatregelen.

Deliverables

Dit project leidt tot twee producten, namelijk:

  1. Kennistabellen mitigerende maatregelen in de vorm van beveiligde Excel bestanden.
  2. Achtergrond rapport, waarin de werkwijze en uitkomsten worden verantwoord.

Publicaties