Project

Kennisverspreiding inrichting kraamhokken

In de afgelopen jaren is zowel op wetenschappelijk niveau als op praktijk niveau onderzoek verricht naar het toepassen van nestbouwmateriaal bij zeugen en het aanbieden van gescheiden klimaatzones voor biggen. Beide items, mits goed toegepast, verbeteren dierwelzijn en het economisch rendement voor de ondernemer.

De doelstelling van het project is de wetenschappelijke en praktijk kennis die de afgelopen jaren door Wageningen UR ontwikkeld is te verspreiden naar zeugenhouders. Hiermede zal de kennis niet alleen toegepast gaan worden maar ook op een goede wijze. Dit laatste is belangrijk om daadwerkelijk de verbetering in dierwelzijn en economisch rendement te verbeteren. De kennis wordt verspreidt via flyers die gericht zijn op zeugenhouders, via presentaties op studieclubs en excursies op VIC Sterksel. Daarnaast worden ervaringen van de zeugenhouders die beide items al toepassen geïnventariseerd.

Download de PDF