Project

Kenniswerkplaats Consument, markt en keten

Het project Kenniswerkplaats richt zich op hetversterken en uitbouwen van de Koepel PPS Consument, Markt en Keten en ondersteunt het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe businessmodellen die perspectief bieden op structureel duurzamere ketens in de tuinbouw, in economische en in maatschappelijke (sociale, ecologische) zin.

De activiteiten in dot project omvatten: Formeren van een Stuurgroep Koepel-PPS, en overeenstemmen over een governance structuur. Overzicht maken van alle relevante activiteiten die in Nederland in de tuinbouw op het domein van Consument, Markt en Keten plaatsvinden Samen met Hogescholen werken aan methodiekontwikkeling Businessmodellen met toekomst.

Publicaties