Project

Ketenanalyses Dierlijke Ketens

De overheid wil een koers bepalen voor verduurzaming van de veehouderij. Om richtingen te kunnen verkennen is actuele, feitelijke en kwantitatieve informatie over de veehouderij nodig. LNV vraagt Wageningen University & Research die informatie te leveren.

Het Ministerie van LNV heeft behoefte aan up to date feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren. Per sector (vleeskalveren, melk- en vleesvee (runderen), pluimvee (eieren en vlees, incl. kalkoenen en eenden), varkens, geiten, schapen, vleeskonijnen en paarden wordt op grond van bestaande kennis en met bronvermelding zo veel mogelijk kwantitatieve informatie verzameld en weergegeven in factsheets en infographics. Het geheel wordt als WUR-rapport gepubliceerd.

De informatie heeft betrekking op structuur (schakels, aantallen bedrijven, bedrijfsomvang, geografische spreiding), productie, (internationale) handel, economie en rendement en invloed op de omgeving en andere duurzaamheidskenmerken.

Nieuws:

Publicaties