Project

Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien

Deze PPS is een project waarin de gehele uienketen van veredelaar tot exporteur participeert om de kwaliteit van uien te verbeteren om daarmee de exportpositie van de sector te versterken. Nederland exporteert ruim 1,1 miljoen ton Hollandse uien per jaar naar zo’n 130 landen in de wereld en kwaliteitsproblemen kunnen deze vooraanstaande positie in gevaar brengen.

Veel van de problemen die een rol spelen, vinden hun oorsprong in de teelt. Om die reden concentreert het project zich op die fase in de waardeketen met een belangrijke uitstap richting drogen en bewaren.

De resultaten 2018 hebben betrekking op de bewaarresultaten van het teeltseizoen 2017 en het teeltjaar 2018 (zonder dus de bewaring 2018/2019). De belangrijkste resultaten zijn:

  • Rasvergelijking: de rassenlijst 2018 is verschenen.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat de bewaarziekte koprot voor een belangrijk deel voork√≥men kan worden door de combinatie van op tijd oogsten en snel drogen. Verder is een test op uien-RNA tot stand gekomen waarmee kort na de oogst de koprot eind maart voorspeld kan worden. Dit moet nog gevalideerd worden. Op basis van een proef van 2018, wordt tussen de 2 en 5% koprot verwacht in maart 2019. Het onderzoek naar waarschuwingssystemen heeft duidelijk gemaakt dat vooral late infecties nog onvoldoende gemanaged worden.
  • Verspreid over het land zijn 91 percelen bemonsterd om te bepalen welke Fusarium soorten betrokken zijn bij het ontstaan van fusarium bolrot in uien. Gebleken is dat in 43 monsters het pathogene ras van de schimmel Fusarium oxysporum werd gevonden. In 22 gevallen werden andere Fusarium soorten gevonden. Hun pathogeniteit wordt nog onderzocht.
  • Veldonderzoek heeft aangetoond dat later oogsten weliswaar extra opbrengst oplevert, maar ook een toenemend risico op verlaging van de kwaliteit.
  • Een late stikstof gift blijkt nauwelijks invloed te hebben op de opbrengst maar ook weinig tot geen effect op de kwaliteit.
  • Onderzoek met een vergister heeft aangetoond dat ruststructuren van witrot, koprot en stengelaaltjes het proces van vergisting niet overleven.
  • Communicatie: de resultaten zijn gedeeld op de Themadag Uien Dronten en de Landelijke Uiendag. In Dronten zijn de resultaten van de PPS gepresenteerd. In totaal zijn 7 rapporten verschenen en 4 nieuwsbrieven. Verder zijn de resultaten gedeeld via het Twitter account en het Facebook account van het project.

Publicaties