Project

Ketenverkorting

De motie Ouwehand stelt dat langere productieketens veel administratieve lasten en controles met zich meebrengen, en roept de Regering op om in de toegezegde visie op de landbouw de mogelijkheden te verkennen om de productieketens te verkorten.

Lees meer

Publicaties