Project

Keuringsstrategieën voor natuurlijke hormonen

Al jaren bestaat het vermoeden dat er in Nederland en binnen Europa illegaal gebruik gemaakt wordt van natuurlijke hormonen als groeibevorderaars in vee.

Helaas zijn er nog steeds geen methoden en criteria operationeel die het gebruik van natuurlijke hormonen tijdens de reguliere keuring in urine kunnen vaststellen. Er is dus een grote behoefte aan een beslismodel met bijbehorende criteria waarmee het mogelijk is illegaal met natuurlijke hormonen behandelde dieren te identificeren. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een methode die geschikt is voor routinematige uitvoering van Nationale Residu Controle plannen door het nVWA-VVLab.

In dit project wordt een beslismodel ontwikkeld zodat controlerende instanties onderscheid kunnen maken tussen van nature aanwezige (pro)hormonen en illegaal toegediende natuurlijke (pro)hormonen.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2012 zijn:

Vervolg van het lopende 2011 onderzoek naar de versimpeling van de targeted screeningsmethode voor hormoonmarkers in runderurine.Urinemonsters onderzoeken ter uitbreiding van de controlepopulatie(s) en ter verfijning van de statistische toetsing in de targeted screeningsmethode.

Resultaten

In 2012 is de ontwikkelde snelle (targeted) screeningsmethode verder geoptimaliseerd  en gevalideerd. Het achterliggende statistische model is met nieuwe tools geoptimaliseerd en gevalideerd. Met deze combinatie van meten en modelleren kunnen urine monsters gescreened worden op de aanwezigheid van mogelijk synthetische natuurlijke hormonen. Urine’s uit aanpalende dierproeven worden aan dit model toegevoegd. Na screenen met deze methode zal bevestiging uitgevoerd moeten worden met GC-C-IRMS. Deze bevestiging bleek om verschillende redenen niet mogelijk te zijn bij collega instituten. Er is daarom overgegaan tot aanschaf van een eigen GC-C-IRMS systeem welke in december 2012 is geïnstalleerd. Daarnaast is er een workflow ontwikkeld om markers voor hormoonmisbruik te vinden. De identificatie van deze markers is lastig en tools hiervoor worden ontwikkeld in een kennisbasis project en met behulp van nieuwe analysetechnieken. 

Publicaties