Project

Kids University

In Nederland is de groente- en fruitconsumptie onder kinderen te laag (RIVM, 2007). Gezonde voeding, en met name de groenteconsumptie bij kinderen is een maatschappelijke uitdaging, waarin het bedrijfsleven een actievere rol moet gaan spelen. Kinderen vinden groente vaak niet lekker (Cooke & Wardle, 2005; Nicklaus et al, 2004). Daarom is het belangrijk om zowel naar het product zelf te kijken als naar de vorm en manier van aanbieden. Uit wetenschappelijk onderzoek zijn de eerste verschillende strategieën naar voren gekomen om de groenteconsumptie bij kinderen te stimuleren, waaronder tuinbouw gerelateerde productvormen, keuzevrijheid, bereidingswijze, positieve consumptiecontext en participatie (o.a. Zeinstra, 2010). Echter, het is nog onduidelijk hoe deze strategieën gekoppeld kunnen worden aan beleving, waardering en productsucces bij zowel de kinderen als de ouders.

Doelstellingen project

Het primaire doel is om inzicht te verwerven in hoe kinderen groenteproducten beleven, hoe dit op een kindvriendelijke manier te meten is, en deze inzichten te vertalen naar nieuwe marktconcepten op het gebied van verse en verwerkte groente, maar ook aanverwante producten die de groenteconsumptie kunnen stimuleren. Het gaat hierbij om een integrale benadering, dus ook verpakkingen komen aan de orde.

Aanpak en tijdspad

LIJN 1: Meten van emoties bij kinderen

Het meten van de beleving van groente (als onderdeel van een product) van kinderen van 10-12 jaar. Om de emotionele beleving van consumenten ten aanzien van producten te onderzoeken, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde emotieprofileringstesten. Specifiek en daarmee innovatief voor dit onderzoek, is de toepassing van deze testen ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar.

Bruikbaarheid van de gekozen emotieprofileringstest(en) bij deze doelgroep en het onderscheidend vermogen tussen producten, om inzicht te krijgen in de beleving van groenteproducten door kinderen.

LIJN 2: Casus - Pizza voor Kids
In de huidige casus is gekozen voor de productcategorie pizza, omdat veel kinderen dit product erg lekker vinden (Roos, 2002). Kinderen categoriseren pizza zowel als gezond als ook als junkfood (Roos, 2002), wat aangeeft dat er mogelijkheden zijn om dit product gezonder te maken. Over het algemeen bevat een pizza immers veel vet, zout en calorieën en slechts weinig groente (NEVO-tabel, 2011). Door de huidige innovatieve aanpak (onder andere participatie hypothese, producteigenschap hypothese, etc.) kunnen gezondere ingrediënten en groente toegevoegd worden, terwijl de positieve beleving gehandhaafd wordt. Het is interessant om de pizza als snack te bekijken, maar ook als volledige maaltijd. Waarschijnlijk spelen er verschillende factoren een rol ten aanzien van samenstelling, aantrekkelijkheid, gezondheid en participatie. Daarnaast kan een grotere afzetmarkt bereikt worden door beide mee te nemen.

LIJN 3: Casus – Groentesalade voor Kids

Vaak vinden kinderen rauwe groenten aantrekkelijker dan gekookte groenten (Baxter et al, 1998; Nicklaus et al, 2004). Daarom biedt een salade optimale kansen om dit groenteproduct aantrekkelijker te maken voor kinderen. De productvorm is een groentesalade (die zowel verse als bereide groentes kan bevatten) voor verschillende momenten op de dag (middag, snack, avondeten). Kernwoorden in deze casus zijn: smaak, aantrekkelijkheid, en participatie van kinderen.

Resultaten

De betrokken bedrijven bouwen gezamenlijk inzichten op rondom productbeleving van kinderen (en in beperkte mate hun ouders), en deze inzichten worden vertaald naar een nieuwe markt en ook voorlichting. In het huidige project initiatief zal worden gefocust op groentesalade en pizza. Daarnaast kunnen zij, specifiek MKB ondernemers, van elkaars best practices leren in het hele traject van conceptontwerp naar productontwikkeling en uiteindelijk het finale totaal concept incl. marketing. Meer concreet:

  • Een aantal concrete productinnovaties die verhoogde groenteconsumptie bij kinderen van 10-12 jaar kunnen stimuleren, zoals een innovatief product in de vorm van groentesalade(s) en pizza. 
  • Deze productinnovaties kunnen leiden tot een verhoogde groenteconsumptie en dus verhoogde afzet voor de producenten en verwerkers. 
  • Deze productinnovaties verhogen de waarde van de gebruikte groente – dus verhoogde omzet voor de groenteproducenten en verwerkers. 
  • Onderzoekstools geschikt voor kinderen (met name d.m.v. het meten van beleving en het voeren van focusgroepgesprekken), inzetbaar voor Kids University om meer inzicht te krijgen de beleving van specifieke producten door kinderen. 
  • Inzicht in welke groenteproducten/-eigenschappen specifiek van belang zijn om succesvol te kunnen zijn bij kinderen. Dat kan zover gaan als de teelteigenschappen van de (onverwerkte) producten.