Project

Kinderopvang

De agrarische kinderopvang is het afgelopen decinia de snelst groeiende sector in de multifunctionele landbouw. Ondernemers die dit aanbieden zorgen voor nieuwe soorten economische vitaliteit op het platteland. De kinderopvangsector staat echter onder druk door bezuinigingen vanuit de overheid, een krimp in het aantal kinderen en de huidige economische crisis. De bezetting binnen de agrarische kinderopvang is nog steeds goed. Echter, om tegen de stroom in te groeien als sector zal er verder geprofessionaliseerd moeten worden en zullen er niches in de markt opgezocht moeten worden.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de agrarische kinderopvang te versterken door de realisatie van actiepunten uit de ambitie-, kennis- en innovatieagenda:

  • Onderbouwing/studie naar mogelijkheid om VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) aan te bieden als ondernemer met agrarische kinderopvang. Wat is hier te koppelen met het  pedagogisch beleid van de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK)
  • Ontwikkelen verdienmodel Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Kennis vanuit het netwerk ‘Agrarische Kinderopvang met extra zorgtak’ beschikbaar maken voor ondernemers i.s.m. netwerk

Werkwijze

VVE | Een haalbaarheidsstudie in samenwerking met een pedagogisch instituut/partner. Wat zijn de mogelijkheden en eisen voor ondernemers om VVE te kunnen aanbieden aan hun klanten. Hoe kan het bestaande pedagogisch beleid ondersteunen bij de realisatie van VVE op deze bedrijven? Wat is er nodig om de doorlopende leerlijn te versterken?

Verdienmodel IKC | Via een creatieve sessies een portfolio ontwikkelen van verdienmodellen (met ondersteuning van visueel verbeelders). In deze sessies worden ook procestappen ontwikkeld om te komen tot een verdienmodel IKC. Selectie van verdienmodel en processtappen die ondersteunen bij het realiseren van samenwerking, organisatie, pedagogiek, financiën. Dit communiceerbaar maken van bovenstaande via een brochure of poster die ondernemers helpt in een proces om te komen tot een IKC en ondersteunt in creativiteit.

Inclusieve kinderopvang | In het netwerk ‘Agrarische Kinderopvang met extra zorgtak’ is het afgelopen jaar veel kennis opgedaan. Momenteel wordt onderzocht hoe alle opgedane kennis en informatie toepasbaar en beschikbaar kan worden gemaakt voor alle ondernemers in de kinderopvang.

Resultaten

  • Rapportage met aanbevelingen rondom VVE
  • Brochure verdienmodel Integraal Kindercentrum
  • Brochure 'Inlcusieve Kinderopvang'

Publicaties