Project

Kinderuniversiteit voor koken

In Nederland is de groente- en fruitconsumptie onder kinderen te laag (RIVM, 2007). Gezonde voeding, en met name de groenteconsumptie, bij kinderen is een maatschappelijke uitdaging, waarin het bedrijfsleven een actievere rol moet gaan spelen. Kinderen vinden groente vaak niet lekker (Cooke & Wardle, 2005; Nicklaus et al, 2004). Daarom is het belangrijk om zowel naar het product zelf te kijken als naar de vorm en manier van aanbieden.

Doelstelling

Uit wetenschappelijk onderzoek zijn de eerste verschillende strategieën naar voren gekomen om de groenteconsumptie bij kinderen te stimuleren, waaronder tuinbouw gerelateerde productvormen, keuzevrijheid, bereidingswijze, positieve consumptiecontext en participatie (o.a. Zeinstra, 2010). Echter, het is nog onduidelijk hoe deze strategieën gekoppeld kunnen worden aan beleving, waardering en productsucces bij zowel de kinderen als de ouders. In de voorbereidingsfase voor een nieuwe voorstel zal de focus liggen op het verder uitkristalliseren en bundelen van deze kennisgerichte strategieën. Daarbij wordt naast inname ook producteigenschappen en productbeleving meegenomen. Het doel van de nieuwe op te zetten PPS is de vertaling naar specifieke productconcepten met groente voor, en ontwikkeld door, kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.

Werkwijze

Volgens het ons opgelegde tijdpad en procedure is gezamenlijk geschreven aan een projectvoorstel

Resultaten

Het voorstel is ingediend, beoordeeld en ex aequo eerste plaats geëindigd in de ranking die T&U heeft gemaakt. Daarmee kan het project Kids University in 2013 van start gaan, gericht op het vergroten van groentenconsumptie bij kinderen. Vanwege de opgelegde budgetkorting, zal een nieuw werkplan moeten worden gemaakt in overleg tussen alle betrokkenen in de PPS.