Project

Klassificeringsmodel alternatieve proefdierstudies

In de discussie ten aanzien van een product- of proces-gebaseerde benadering is één van de aspecten de vraag in hoeverre een eerste analytische screening van nieuwe plantvariëteiten om relevante onbedoelde neveneffecten van het veredelingsproces op te sporen, een onredelijke verzwaring van de lasten voor veredelingsbedrijven zou betekenen.

Dit project heeft als doel om een eerste validatie uit te voeren van een data-analyse-model waarbij analytische profielen gescreend worden op afwijkingen buiten de bandbreedte van profielen van variƫteiten die we als veilig beschouwen. Toepassing van dit model zou het benutten van beschikbare, (meer) informatieve analytische methoden binnen de risk assessment van nieuwe plantvariƫteiten mogelijk maken en het uitvoeren van proefdierstudies overbodig kunnen maken omdat er dan een (meer) informatief alternatief is.

Publicaties