Project

Kleine wildernis in Zaandam (stadsbossen-tiny forest)

Kleine Wildernis in Zaandam Onderwerp van de kennisvraag: In 2015 heeft de gemeente Zaandam in samenwerking met IVN Nederland volgens de Shubendu Sharma's methode twee zogeheten Kleine Wildernis bossen (ook wel bekend als Tiny Forest of stadsbos) aangelegd. De Shubenda Sharma methode houdt in dat op een klein oppervlak een dichtbegroeid bos wordt aangeplant, nadat een speciale bodembewerking is uitgevoerd. Bij het plantmateriaal worden langzaamgroeiers (circa 80%) en snelgroeiers (circa 20%) in hoge dichtheid op elkaar gepoot, zodat er een relatief snel dichtgroeiend bos ontstaat. Deze kleine wildernissen dragen bij aan waterberging in de stad, verbeteren de hittestress en luchtkwaliteit (opname CO2 en productie O2) en dragen bij aan minder stress voor mensen in de stad en daarmee aan de gezondheid.  De afstand tussen de stedeling en de natuur, o.a. door verstedelijking en media gebruik, is nog nooit zo groot geweest en met het realiseren van Kleine Wildernissen wordt de natuur dichter bij de mens gebracht. Het aanleggen van deze Kleine Wildernissen stimuleert ook de biodiversiteit. Met welke plant- en diersoorten, die van deze kleine wildernissen profiteren, komt de mens in aanraking? Om hier inzicht in te krijgen zal in 2016 en 2017 een jaar lang met vrijwilligers (burgerparticipatie) de ontwikkeling van de flora en fauna systematisch worden gevolgd. Vrijwilligers komen middels veldbezoeken in aanraking met vegetatie (kruiden, struiken en bomen) en fauna als bodemleven, bestuivers (o.a. bijen en dagvlinders), zangvogels (broedvogels), amfibieën tot middelgrote zoogdieren in de natuur. Specifiek zal onderzoek worden gedaan naar de bodemkwaliteit voor beide Kleine Wildernis bossen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen van Wageningen Environmental Research (WER) in samenwerking met IVN Nederland, waarbij de intentie is om vrijwilligers in te zetten en de gehanteerde onderzoeksaanpak gemakkelijk overdraagbaar te maken.

 

Kleine Wildernis in Zaandam Onderwerp van de kennisvraag: In 2015 heeft de gemeente Zaandam in samenwerking met IVN Nederland volgens de Shubendu Sharma's methode twee zogeheten Kleine Wildernis bossen (ook wel bekend als Tiny Forest of stadsbos) aangelegd. De Shubenda Sharma methode houdt in dat op een klein oppervlak een dichtbegroeid bos wordt aangeplant, nadat een speciale bodembewerking is uitgevoerd.

Deze kleine wildernissen dragen bij aan waterberging in de stad, verbeteren de hittestress en luchtkwaliteit en dragen bij aan minder stress voor mensen in de stad en daarmee aan de gezondheid.  De afstand tussen de stedeling en de natuur, onder andere door verstedelijking en media gebruik, is nog nooit zo groot geweest en met het realiseren van Kleine Wildernissen wordt de natuur dichter bij de mens gebracht. Het aanleggen van deze Kleine Wildernissen stimuleert ook de biodiversiteit. Met welke plant- en diersoorten, die van deze kleine wildernissen profiteren, komt de mens in aanraking? Om hier inzicht in te krijgen zal in 2016 en 2017 een jaar lang met vrijwilligers de ontwikkeling van de flora en fauna systematisch worden gevolgd. Vrijwilligers komen middels veldbezoeken in aanraking met bomen en planten en fauna als bodemleven, bestuivers, zangvogels, amfibieĆ«n tot middelgrote zoogdieren in de natuur. Specifiek zal onderzoek worden gedaan naar de bodemkwaliteit voor beide Kleine Wildernis bossen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met IVN Nederland, waarbij vrijwilligers en scholieren worden ingezet om zo op termijn de gehanteerde onderzoeksaanpak eenvoudig overdraagbaar te maken.

Publicaties